رفتن به محتوای اصلی
x

ارتباط با گروه نرم افزار، اطلاع رسانی و پورتال

 

شماره تماس:   کارشناسان | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (mui.ac.ir)

 

آدرس: اصفهان -خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، مديريت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه