رفتن به محتوای اصلی
x

شرح وظایف گروه نرم افزار، اطلاع رسانی و پورتال

 

.

  شرح وظایف گروه سامانه های مالی و اداری:

.......

 

 

شرح وظایف گروه سامانه های بهداشتی و درمانی:

۱- نظارت بر توسعه و بهبود و پشتیبانی نرم افزار HIS های نصب شده در ۳۸ مرکز درمانی زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی که در تعامل با ۳ پیمانکار در ۳ قرارداد تجمیعی می باشد که می تواند با بررسی فرايندهای بستری و سرپائی بيمارستانی – درمانگاهی منجر شده و با به بکارگيری نرم افزارها و ارائه پيشنهادات و راهکارهای فنی و قابل اجرا و کمک در باز مهندسی فرايندهای مذکور کمک موثری در بهبود عملکرد داشته باشد. 


۲- نظارت بر خريد و تهيه نرم‌افزارهای سيستم اطلاعات بستری و سرپائی بيمارستانی- درمانگاهی موردنياز تمام واحدهای دانشگاه در جهت ايجاد يکنواختی در نرم‌افزارهای مورد استفاده در دانشگاه و در نظر گرفتن صرف و صلاح دانشگاه


۳- تمرکز بر خريد و طراحي نرم افزارهايی که به نحوی با سيستم اطلاعات بيمارستانی- درمانگاهی مرتبط است. 


۴- نظارت بر پشتيبانی، نيازسنجی، پياده‌سازيی و آموزش سيستم نوبت دهی و درمانگاه سرپائی در کليه بيمارستانها، درمانگاهها و خانه‌های بهداشت زير مجموعه دانشگاه طی يک برنامه جامع


۵- پيگيری و بررسی در خصوص نرم افزارهای بايگانی اسناد و مدارک بيمارستانی و سلامت و همکاری با ساير واحدهای مديريت در خصوص تهيه نرم افزار جامع بايگانی اسناد با ديد جامعيت برای کل دانشگاه


۶- تهیه rfp سامانه پکس و برگزاری جلسات مختلف فنی بمنظور ارزیابی محصولات موجود و نهایتا انتخاب محصولی برای استقرار در ۲۳ مرکز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هدف ایجاد پکس جامع


۷- انتخاب نرم افزار اعتبار بخشی با توجه به قابلیت های مد نظر در سند «استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستان ها – ویرایش چهارم – سال ۱۳۹۸» و برگزاری جلسات فنی و ارزیابی در قالب مشاوره و همکاری با تولیت معاونت درمان و طراحی پلن نصب و استقرار و آموزش در مراکز درمانی


۸- ارائه آموزش هایی در رابطه با معرفی و یا نرم افزارهای کاربری موجود 


۹- تهیه داشبوردهای اطلاعات تجمیعی از داده های موجود در سامانه های موجود که درحال حاضر به تولید داشبورد مصرف دارو در ۳۸ مرکز درمانی منجر شده است. 


۱۰ – مطالعه و ارزیابی سیستم های برتر کشور و متناظر با سیستم های موجود به لحاظ درخواست از پیمانکاران طرف قرار داد برای اجرا قابلیت های مذکور بمنظور بالا بردن عملکرد و بهره وری سیستم