رفتن به محتوای اصلی
x

پیرو ابلاغیه شماره ٢٣٦ /١١٠ مورخ 1401/06/28 و عطف به نامه شماره ١٥٦٦  /١١٠/د مورخ 1401/09/08 مبنی بر الزام ارسال الکترونیکی نتایج تست های آزمایشگاهی،  سند راهنمای فنی پیاده سازی سرویس ثبت گروهی جواب آزمایش های بالینی (به پیوست)، با تغییرات ذیل به روز رسانی و جهت اجرا و پیاده سازی در سامانه های اطلاعات مرتبط ابلاغ می گردد. تغییرات در کلاس LaboratoryResultRowVO شامل:

- حذف فیلد های Result  و ResultType 

-اضافه شدن فیلدهای  StringResult, BooleanResult, CodedTextResult, CountResult ، IntervalResult, OrdinalResult, ProportionResult, QuantityResult

دریافت مستندات ابلاغیه: (110/54)1403/02/26

  • گروه خبری : فناوری اطلاعات,مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات,تنظیم مقررات، استانداردها و صدور پروانه,آخرین اخبار,اطلاعیه,رگولاتوری