رفتن به محتوای اصلی
x

به استناد مکاتبه معاونت درمان و پیرو ابلاغیه قبلی، نسخه بازنگری شده سند متحدالشکل گزارش بیمارستانی (HIS) برای دستورالعمل توزیع کارانه پزشکان و درآمد بیمارستان در سال 1402 به منظور پیاده سازی و اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پرداخت کارانه در سال 1402 به انضمام فایل اکسل ابلاغ گردید. لازم به ذکر است پیاده­ سازی و اجرای دستورالعمل مذکور در سامانه های اطلاعاتی مرتبط لازم الاجرا می باشد.

دریافت مستندات ابلاغیه: (110/257)1402/07/05