نرم افزارهای پاراکلینیکی

نرم افزارهای پاراکلینیکی:

صفحه‌ها

ردیف عنوان تاریخ مطلب
۱ نسخه جدید برنامه آزمایشگاه (۹۸۰۳۱۰) ي, ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۱۴:۲۹
۲ نسخه جدید برنامه صندوق (۹۸۰۳۱۰) ي, ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۱۴:۲۳
۳ به روز رسانی برنامه های پاراکلینیکی و اعمال تعرفه های جدید از ۹۸/۱/۱ پ, ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ - ۰۷:۴۲
۴ نسخه جدید برنامه داروخانه ( ۹۸۰۱۲۷ ) : ش, ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ - ۱۳:۵۷
۵ نسخه جدید برنامه دندانپزشکی ( ۹۸۰۱۲۷ ) : ش, ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ - ۱۳:۵۰
۶ نصب نسخه جدید نرم افزار رادیولوژی ( ver#980127 ) : ش, ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ - ۱۳:۴۹
۷ نصب نسخه جدید نرم افزار آزمایشگاه ( ver#980127 ) : ش, ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ - ۱۳:۳۵
۸ نصب نسخه جدید نرم افزار صندوق ( ver#980127 ) : ش, ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ - ۱۳:۰۷
۹ راهنمای پست الکترونیک دانشگاه ش, ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۱۱:۵۲
۱۰ به روز رسانی برنامه رادیولوژی جهت ارسال نسخ تامین اجتماعی : س, ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ - ۱۵:۰۷
۱۱ به روز رسانی برنامه آزمایشگاه جهت ارسال نسخ تامین اجتماعی س, ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ - ۱۴:۵۶
۱۲ مشکل ارسال نسخ به وب سایت بیمه تامین اجتماعی ي, ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ - ۰۹:۵۵
۱۳ به روز رسانی نسخه جدید نرم افزار داروخانه (ver#13970301 ): ش, ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ - ۱۵:۴۷
۱۴ به روز رسانی نسخه جدید نرم افزار دندانپزشکی (ver#13970301 ): ش, ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ - ۱۵:۴۳
۱۵ به روز رسانی نسخه جدید نرم افزار رادیولوژی (ver#13970301 ): ش, ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ - ۱۵:۳۰
۱۶ نسخه جدید نرم افزار آزمایشگاه (ver#13970301) : ش, ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ - ۱۵:۲۵
۱۷ به روز رسانی برنامه صندوق (ver#13970301 ) ش, ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ - ۱۴:۵۴
۱۸ شبکه کردن دو کامپیوتر س, ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ - ۱۹:۲۷
۱۹ MAP س, ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ - ۱۳:۴۷
۲۰ نرم افزار AnyDesk ش, ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ - ۱۰:۱۷
۲۱ لیست پرینترهای پیشنهادی جهت برنامه های پاراکلینیکی س, ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ - ۱۱:۵۴
۲۲ نسخه جدید برنامه رادیولوژی۹۶۰۵۰۱ ي, ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ - ۱۴:۵۳
۲۳ گزارشات مورد نیاز برنامه آزمایشگاه ش, ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ - ۱۱:۵۳
۲۴ برنامه TeamViewer ش, ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ - ۱۳:۵۵
۲۵ در صورت عدم ارتباط نرم افزار با پایگاه داده چه باید کرد؟ د, ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ - ۰۹:۴۹
۲۶ در صورت مشاهده پیام خطای عمومی ویندوز، پیام معروف به dont send چه باید کرد؟ د, ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ - ۰۹:۴۸
۲۷ آموزش ذخیره و بازیابی فایل های پایگاه داده د, ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ - ۰۹:۴۷
۲۸ آموزش نرم افزار دندانپزشکی پاراکیلینیکی د, ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ - ۰۹:۴۶
۲۹ آموزش نرم افزار آزمایشگاه پاراکلینیکی د, ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ - ۰۹:۴۶
۳۰ آموزش نرم افزار صندوق پاراکیلینیکی د, ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ - ۰۹:۴۵
۳۱ پیام خطا در خصوص نحوه نمایش ساعت و تاریخ د, ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ - ۰۹:۴۴
۳۲ قلم های مورد نیاز د, ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ - ۰۹:۴۲
۳۳ عدم نمایش مناسب فونت ها یا متون در سیستم های پاراکیلینیکی د, ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ - ۰۹:۴۱
۳۴ در صورت مشاهده پیام خطای EOLsSyserror چه باید کرد؟ د, ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ - ۰۹:۱۱
۳۵ راهنمای نصب قفل نرم افزارها د, ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ - ۰۹:۰۷
۳۶ تغییر تغرفه ها ی خدمات تشخیصی درمانی برنامه های پاراکلینیکی صندوق ، رادیولوژی و آزمایشگاه در سال ۹۵ د, ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ - ۰۸:۱۷
۳۷ بسته ارزش نسبی خدمات سلامت س, ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ - ۰۸:۳۴
۳۸ بسته ارزش نسبی خدمات سلامت س, ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ - ۰۸:۳۴
۳۹ گزارشهای مورد نیاز برای چاپ فیش برنامه آزمایشگاه چ, ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ - ۱۱:۳۵
۴۰ راهنمای نسخه جدید برنامه های صندوق و آزمایشگاه (RVU) چ, ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ - ۱۱:۲۹
۴۱ نکات لازم جهت نصب و اجرای برنامه های پاراکلینیکی چ, ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ - ۱۱:۲۰