آخرین مطالب واحد

تاریخ به روزرسانی
لیست پرینترهای پیشنهادی جهت برنامه های پاراکلینیکی ۱ سال ۴ ماه قبل
شبکه کردن دو کامپیوتر ۱ سال ۴ ماه قبل
نکات لازم جهت نصب و اجرای برنامه های پاراکلینیکی ۱ سال ۴ ماه قبل
معرفی واحد سخت افزار ۱ سال ۶ ماه قبل
شرح وظایف ۱ سال ۷ ماه قبل
شرح وظائف ۱ سال ۷ ماه قبل
معرفی واحد شبکه ۱ سال ۷ ماه قبل
شرح وظایف ۱ سال ۷ ماه قبل
نمونه قرارداد پشتیبانی سخت افزار ۱ سال ۷ ماه قبل
نرم افزار AnyDesk ۱ سال ۷ ماه قبل

صفحه‌ها