آخرین مطالب واحد

تاریخ به روزرسانی
واگذاری توکن های سخت افزاری مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت از طریق دفاتر پیشخوان دولت ۴ ماه ۲ هفته قبل
بخشنامه و دستوالعمل های گروه آمار ۴ ماه ۲ هفته قبل
برگزاری جلسه کمیته داده در خصوص استخراج اطلاعات مرتبط به عملکرد اعضاء هیات علمی و ارایه آن به سامانه نگاه ۴ ماه ۲ هفته قبل
زیرساخت اینترانت اختصاصی جایگزین ADSL های شمس ۴ ماه ۳ هفته قبل
تدوین سالنامه آماری سال ۱۳۹۷ دانشگاه ۴ ماه ۳ هفته قبل
آغاز اتصال کلاینت های مدیریت فاوا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به سامانه مدیریتی مایکروسافت ۴ ماه ۳ هفته قبل
بازدید از بیمارستان کودکان امام حسین (ع) و فیض توسط کارشناسان فاوا ۴ ماه ۳ هفته قبل
آشنایی با تکنولوژیهای پردازشی سرورهای Hp ۴ ماه ۳ هفته قبل
برگزاری جلسه کمیته داده در راستای سیاست گذاری « تجمیع سامانه های اطلاعاتی دانشگاه» ۴ ماه ۳ هفته قبل
تنظیم گام‌های اجرایی و زمانبندی پروژه تولید و توسعه سامانه خدمات الکترونیکی عملیات درآمد دانشگاه و مراکز تابعه ۴ ماه ۴ هفته قبل

صفحه‌ها