جلسه کمیته مدیریت داده

  • س, ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ - ۰۹:۰۷

جلسه کمیته داده با حضور همکاران از معاونت آموزشی و پژوهشی،ومدیریت فاوا تشکیل شد.

روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۴/۱۲ جلسه ای با حضور همکاران معاونت پژوهشی وآموزشی و مدیر و کارشناسان فاوا و آمار تشکیل شد.هدف این کمیته بررسی وضعیت داده ها و سامانه ها در کل دانشگاه و ارائه راهکارهایی برای یکپارچه سازی و جلوگیری از دوباره کاری است.

گام اول برای شناسایی داده ها،شناسایی سامانه های مختلف موجود در دانشگاه است که طی مکاتبه از واحد های مختلف درخواست شده بود و براساس پاسخ های دریافتی،تاکنون حدود ۱۳۰ سامانه مورد استفاده در دانشگاه شناسایی شده اند.برای هر کدام از این سامانه ها،یک شناسنامه مفصل از جمله شناسنامه داده تشکیل میشود که بستر رابرای اهداف ذکر شده فراهم می سازد.

این نوع اقدامات،به رویکردهای موثر حتی در سطح وزارت نیز منتهی شده است.یک نمونه مهم،پیشنهاد استخراج اطلاعات لازم برای سامانه سیمای سرطان از سپاس میباشد.که با مشارکت آقای دکتر کلیدری ومجموعه ایشان در معاونت درمان،لیست دقیقی از فیلد های سپاس برای آنها تهیه گردید.و وزارت در این هفته در اقدام مهمی،به کل کشور ابلاغ نمود که با همین روش استخراج نمایند تا نیازی به ورود دستی و دوباره کاری نباشد.که به عنوان کاری مشترک بین معاونت درمان و فاوا،اثر خوبی در بهبود روالها در سطح کشور ایجاد نمود.