جلسه برآورد هزینه توسعه بیمارستان امام حسین(ع)

  • ي, ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ - ۱۲:۳۲

طی جلسه ای روز سه شنبه مورخ ۹۸/۴/۱۱ در خصوص توسعه بیمارستان امام حسین

با حضور آقای دکتر معمار زاده ،آقای دکتر امینی،مدیر شرکت مشاور همگون و مسئول آی تی و برق شرکت ،به همراه مدیر و معاونین و کارشناسان فاوا در محل فاوای دانشگاه تشکیل گردید.تا ضمن بررسی نقشه های طرح در دست اجرای توسعه این بیمارستان(ساختمان منصوری)که با برآورد هزینه ساخت و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه تجهیزات،در حال حاضر بزرگترین پروژه عمرانی استان اصفهان است،آینده نگری های لازم برای ایجاد یک بیمارستان هوشمند با فناوری و استانداردهای روز دنیا صورت پذیرد.

با توجه به این که شرکت مشاور فقط مسئولیت زیر ساخت آی تی بیمارستان را بعهده دارد،و خدمات مختلف روی این زیر ساخت باید ارائه شوند.مقرر شد با هدایت فاوا و شناسایی افراد یا شرکتهای خبره ای که در زمینه بیمارستان هوشمند بتوانند مشاوره دهند،انتظارات زیر ساختی مشخص و به شرکت اعلام شود.