گروه سامانه های وب و فرآیند

کامران فرهادی

مدرک تحصیلی: 
کارشناس فناوری اطلاعات
سمت : 
کارشناس نرم افزار

فرنوش اسفندیاری

مدرک تحصیلی: 
کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
سمت : 
کارشناس برق

نرگس جعفری

مدرک تحصیلی: 
کارشناس مهندسی کامپیوتر نرم افزار
سمت : 
کارشناس نرم افزار