گروه سامانه های بهداشت و درمان

 • سامانه هایی که به نحوی دربرگیرنده اطلاعات بیمار و یا مدیریت و نظارت بر مراکز درمانی می باشند در این گروه قراردارند
  بخشی از این سامانه ها شامل : HIS ها، پکس، اعتبار بخشی، تبادل اسناد الکترونیک می باشد . 
  مشاوره فنی در انتخاب این سامانه ها با محوریت تطابق با استاندارهای وزارت متبوع در قالب اسناد، مصوبات و... رعایت اصول استاندارد طراحی، پوشش دهی کلیه نیازهای وحد درخواست کننده و ... که گاهاًً همراه با همکاری دیگر گروه های فاوا می باشد. 

 • شرح وظایف:
  ۱- نظارت بر توسعه و بهبود و پشتیبانی نرم افزار HIS های نصب شده در ۳۸ مرکز درمانی زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی که در تعامل با ۳ پیمانکار در ۳ قرارداد تجمیعی می باشد که می تواند با بررسي فرايندهاي بستري و سرپائي بيمارستاني – درمانگاهي منجر شده و با به بکارگيري نرم افزارها و ارائه پيشنهادات و راهکارهاي فني و قابل اجرا و کمک در باز مهندسي فرايندهاي مذکور کمک موثری در بهبود عملکرد داشته باشد. 
  ۲- نظارت بر خريد و تهيه نرم‌افزارهاي سيستم اطلاعات بستري و سرپائي بيمارستاني-درمانگاهي موردنياز تمام واحدهاي دانشگاه در جهت ايجاد يکنواختي در نرم‌افزارهاي مورد استفاده در دانشگاه و در نظر گرفتن صرف و صلاح دانشگاه
  ۳- تمرکز بر خريد و طراحي نرم افزارهايي که به نحوي با سيستم اطلاعات بيمارستاني-درمانگاهي مرتبط است. 
  ۴- نظارت بر پشتيباني ، نيازسنجي ، پياده‌سازي و آموزش سيستم نوبت دهي و درمانگاه سرپائي در کليه بيمارستانها ، درمانگاهها و خانه‌هاي بهداشت زير مجموعه دانشگاه طي يک برنامه جامع
  ۵- پيگيري و بررسي در خصوص نرم افزارهاي بايگاني اسناد و مدارک بيمارستاني و سلامت و همکاري با ساير واحدهاي مديريت در خصوص تهيه نرم افزار جامع بايگاني اسناد با ديد جامعيت براي کل دانشگاه
  ۶- تهیه rfp سامانه پکس و برگزاری جلسات مختلف فنی بمنظور ارزیابی محصولات موجود و نهایتا انتخاب محصولی برای استقرار در ۲۳ مرکز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هدف ایجاد پکس جامع
  ۷- انتخاب نرم افزار اعتبار بخشی با توجه به قابلیت های مد نظر در سند «استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستان ها – ویرایش چهارم – سال ۱۳۹۸» و برگزاری جلسات فنی و ارزیابی در قالب مشاوره و همکاری با تولیت معاونت درمان و طراحی پلن نصب و استقرار و آموزش در مراکز درمانی
  ۸- ارائه آموزش هایی در رابطه با معرفی و یا نرم افزارهای کاربری موجود 
  ۹- تهیه داشبوردهای اطلاعات تجمیعی از داده های موجود در سامانه های موجود که درحال حاضر به تولید داشبورد مصرف دارو در ۳۸ مرکز درمانی منجر شده است 
  ۱۰ – مطالعه و ارزیابی سیستم های برتر کشور و متناظر با سیستم های موجود به لحاظ درخواست از پیمانکاران طرف قرار داد برای اجرا قابلیت های مذکور بمنظور بالا بردن عملکرد و بهره وری سیستم

 

نکیسا آذربو

مدرک تحصیلی: 
کارشناس مهندسی کامپیوتر نرم افزار
سمت : 
تحلیل گر سیستم 

مرضیه ابوالقاسمی

مدرک تحصیلی: 
کارشناسی مهندسی نرم افزار
سمت : 
کارشناس نرم افزار

هدی معمارزاده

مدرک تحصیلی: 
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
سمت : 
تحلیل گر سیستم

زهرا سهیلیان

مدرک تحصیلی: 
کارشناس مهندسی نرم افزار
سمت : 
کارشناس نرم افزار

محمد تدین

مدرک تحصیلی: 
کارشناس مهندسی کامپیوتر نرم افزار
سمت : 
کارشناس کامپیوتر