معاون زیرساخت و شبکه

حبیب اله نیک افراز

مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
سمت : 
معاون زیر ساخت و شبکه