شکوه کمالی نسب

شرح وظایف: 

طراحی ، نصب ، راه اندازی و نگهداری زیرساخت مجازی مرکز داده دانشگاه
نصب ، راه اندازی و نگهداری سرویس های فضای میزبانی وب ، DNS ، پست الکترونیک

شماره تلفن داخلی: 
۳۷۹۲۳۳۰۳
مدرک تحصیلی: 
کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار
سمت : 
کارشناس زیرساخت شبکه