علیرضا مانیان

شرح وظایف: 

پشتیبانی سخت افزار ستاد و بعضی مراکز تحقیقاتی

شماره تلفن داخلی: 
۳۷۹۲۳۹۳۷
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
سمت : 
کارشناس سخت افزار