روح اله سبزعلی

شرح وظایف: 

 سخت افزار -شبکه 

شماره تلفن داخلی: 
۳۷۹۲۳۹۴۶
مدرک تحصیلی: 
دیپلم
سمت : 
اپراتور