مرتضی میرزایی

شرح وظایف: 

پیگیری امور قراردادها، امور سخت افزار، امور شبکه های داخلی مراکز تابعه و نگهداشت آنتی ویروس

شماره تلفن داخلی: 
۳۷۹۲۳۹۴۱
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
سمت : 
مسئول امور قرارداد ها