مهران ظرافتی خرسند

شرح وظایف: 

نگهداری شبکه و زیرساخت ارتباطی سایت مرکزی و مراکز تابعه

شماره تلفن داخلی: 
۳۷۹۲۳۳۰۱
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد هوش مصنوعی
سمت : 
 کارشناس تحلیل گر سیستم