علی درخشان

شرح وظایف: 

- پشتیبانی پست الکترونیک جدید و قدیم دانشگاه

- پشتیبانی برنامه های پاراکلینیکی  واحدهای تابعه دانشگاه در سطح استان

- پشتیبانی اکانت های VPN دامنه MUI

- مسئولیت کمیته شیفت و آنکال اعم از تعریف ، انجام مکاتبات ، تهیه لیست ماهانه و ...

 

 

 

شماره تلفن داخلی: 
۳۷۹۲۳۳۰۴
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
سمت : 
کارشناس ارتباط با مخاطبین