نسیم قلیلی

شرح وظایف: 

بروزرسانی بانک تسهیلات (واحدهای پرتونگاری) + رابط آموزشی اداره (تدوین و برنامه ریزی و اجرای برنامه آموزشی اداره آمار)+ بروزرسانی وب سایت اداره آمار+ تهیه گزارش سالانه ۱۷ شاخص از شاخص های عدالت در سلامت ( عضویت در کمیته دیده بانی سلامت)

شماره تلفن داخلی: 
۳۷۹۲۳۹۲۲
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد آمار
سمت : 
کارشناس آمار