کامران فرهادی

شماره تلفن داخلی: 
۳۷۹۲۳۹۴۹
مدرک تحصیلی: 
کارشناس فناوری اطلاعات
سمت : 
کارشناس نرم افزار