نسخه جدید برنامه داروخانه ( ۹۸۰۱۲۷ ) :

  • ش, ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ - ۱۳:۵۷

جهت نصب و به روز رسانی نسخه جدید نرم افزار داروخانه ( ۹۸۰۱۲۷ ) :

خواهشمند است قبل از نصب(جایگزینی) نسخه جدید،نسبت به تهیه نسخه پشتیبان (Backup) اقدام  نمایید :

PHARM 98