نصب نسخه جدید نرم افزار آزمایشگاه ( ver#980127 ) :

  • ش, ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ - ۱۳:۳۵

جهت نصب و به روز رسانی نسخه جدید نرم افزار(برنامه) آزمایشگاه ( ver#980127 ) :

خواهشمند است قبل از نصب نسخه جدید،نسبت به تهیه نسخه پشتیبان (Backup) اقدام و پس از آن طبق راهنمای پیوست عمل نمایید :

------------------------

LAB 9۸۰۱۲۷

LAB HELP 98