نصب نسخه جدید نرم افزار صندوق ( ver#980127 ) :

  • ش, ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ - ۱۳:۰۷

جهت نصب و به روز رسانی نسخه جدید نرم افزار(برنامه) صندوق ( ver#980127 ) :

خواهشمند است قبل از نصب نسخه جدید،نسبت به تهیه نسخه پشتیبان (Backup) اقدام و پس از آن طبق راهنمای پیوست عمل نمایید :

------------------

CASH

CASHHELP