راه های ارائه خدمات پشتیبانی

  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۲۰:۳۱

تعهد ما در بخش خدمات مشترکان، فراهم آوردن بهترین پشتیبانی برای آنهاست .پشتیبانی تیم فنی مرکز داده دانشگاه در قالب روش های مختلف ارائه می شود که از نظر روش برقراری ارتباط و نوع سرویس با یکدیگر تفاوت دارند. مشتریان گرامی می توانند فراخور درخواست خود یکی از راه های خدمات پشتیبانی را انتخاب نمایند. در ادامه، جدول معرفی روشهای خدمات پشتیبانی و نیز قواعد و توضیحات لازم معرفی می شوند.

 

موضوع خدمت

نوع ارتباط

شرح شیوه ارتباط

پاسخ گویی تلفنی به سوالات و اشکالات کاربری مشتریان

تلفنی

در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل کلیه سرویس ها به صورت تلفنی با شماره تماس ۰۳۱-۳۷۹۲۳۳۰۱ از طریق تماس با کارشناسان شیفت و ارجاع آنها به کارشناسان آنکال تمامی سرویس ها در اسرع وقت پوشش داده می شوند در ساعات اداری با مراجعه به یکی از روش های زیر می توانند پاسخ خود را دریافت نمایند. پاسخ گویی تلفنی در ساعات اداری از طریق شماره تماس های ۳۷۹۲۳۳۰۲ ، ۳۷۹۲۳۳۰۳ ، ۳۷۹۲۳۳۰۴، ۳۷۹۲۳۹۴۹ انجام خواهد شد

رفع مشکلات / درخواست ها و سوالات مربوط به ماشین های مجازی / هاست ها / دامنه ها / سرویس های وب کنفرانس و سامانه سمکا

تیکت

از طریق مراجعه به سایت ict.mui.ac.ir بخش پاسخگویی به سوالات برای سرویس های تحویل داده شده ، می توانند با استفاده از روش OTP که راهنمای آن درادامه آورده شده است و قابل دانلود می باشد جهت رفع موارد مورد نظرخود اقدام نمایند

رفع مشکلات و سوالات حوزه پست الکترونیک

تیکت

از طریق مراجعه به صفحه پست الکترونیک بخش (جهت پاسخ گویی به سوالات کلیک نمایید) پرسش خود را ارسال نمایند تا در اسرع وقت توسط کارشناسان ما پاسخ لازم برای پرسشگر در قالب پیام کوتاه یا پست الکترونیک ارسال شود

پاسخ گویی به تمامی درخواست های ایجاد یا تغییرپیکربندی سرویس های اختصاصی

اتوماسیون اداری

براساس فرآیندهای مطرح شده در بخش های مختلف کاربران فرم مورد نظر جهت درخواست خود را در اتوماسیون اداری تکمیل می نمایند و براساس فلوچارت سرویس درخواستی تحویل خواهد شد