فرآیند تحویل اکانت گروهی

  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۲۰:۲۶

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی در صورت حضور گروهی از افراد که به هر دلیل خارج از بانک های اطلاعاتی مورد استناد قرار دارند و به صورت مهمان در بازه زمانی مشخص برای همایش یا مواردی مشابه با دانشگاه / مرکز درارتباط هستند با تکمیل فرم ۱۱۶۳/م/د که الگوری آن در بخش الگوهای آماده با عنوان  تحویل اکانت گروهی در اتوماسیون اداری مشخص شده است درخواست اختصاص اکانت گروهی را اعلام نماید  امکان استفاده از این سرویس پس از بررسی های لازم و در صورت تایید لزوم به ایجاد این امکان برای آن مرکز فراهم می گردد

.