فرآیند اختصاص یا افزایش اکانت مهمان در سامانه مدیریت کاربران اینترنت ( سمکا )

  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۲۰:۲۲

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی در صورت حضور افرادی که به هر دلیل خارج از بانک های اطلاعاتی مورد استناد هستند و به صورت مهمان با دانشگاه / مرکز همکاری می نمایند با تکمیل فرم ۱۱۶۸/م/د به عنوان اختصاص یا افزایش اکانت مهمان در اتوماسیون اداری درخواست اختصاص یا افزایش کاربران مهمان در سامانه سمکا را اعلام نماید  امکان استفاده از این سرویس درسامانه پس ار بررسی های لازم و در صورت تایید لزوم به ایجاد این امکان برای آن مرکز فراهم می گردد.