فرآیند تغییر کلمه عبور سامانه مدیریت کاربران اینترنت ( سمکا )

  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۲۰:۱۸

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی برای تغییر کلمه عبور سامانه سمکا با تکمیل فرم ۱۳۲۷/م/د با عنوان تغییر پسورد سرویس در اتوماسیون اداری درخواست تغییر کلمه عبور سامانه خود را اعلام نماید  امکان استفاده از این سرویس با تغییر کلمه عبور سامانه و تحویل به شخص معرفی شده برای آن مرکز فراهم می گردد.