فرآیند تغییر تحویل گیرنده سامانه مدیریت کاربران اینترنت ( سمکا )

  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۹:۳۵

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی در صورت هر گونه تغییر و تحول در مرکز برای تحویل سامانه سمکا با تکمیل فرم ۱۱۶۵/م/د با عنوان  تغییر تحویل گیرنده سامانه مدیریت کاربران اینترنت ( سمکا ) در اتوماسیون اداری درخواست تغییر تحویل گیرنده سامانه خود را اعلام نماید  امکان استفاده از این سرویس برای شخص جدید با تغییر کلمه عبور سامانه و تحویل به شخص معرفی شده برای آن مرکز فراهم می گردد.