معرفی حوزه اینترنت

  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۹:۱۴

معرفی سرویس :

 در دهه‌های اخیر ارتباطات با کمک اینترنت تا حد قابل‌توجهی توسعه یافته و به این ترتیب راه‌های ارتباطی گوناگونی پیش روی کاربران در سرتاسر دنیا قرار گرفته است تا فاصله‌ها کمتر بشوند. در این میان اما پیشرفت صنعت محصولات دیجیتال به سمت تکنولوژی‌های قابل حمل و همراه و اقبال عمومی شبکه های اجتماعی باعث شد تا تحول بزرگی در صنعت ارتباطات و سطح توقع کاربران از ارتباطات اینترنتی ایجاد گردد.

هم اکنون دانشگاه با استفاده از فیبر نوری با سرعت متقارن ۱۵۰Mbps به شبکه اینترنت متصل شده است. البته با توجه به نیاز روز افزون دانشگاه به سرویسهای اینترنتی در آینده نزدیک این سرعت به افزایش خواهد یافت و به منظور  بهینه سازی مصرف پهنای باند دانشگاه و همچنین ارتقاء خدمات اینترنت این مرکز اقدام به ارائه سرویس حجمی نموده است.ت.

مجموعه قوانین

سرویس اینترنت دانشگاه در دو نوع حقیقی و حقوقی به کاربران ارائه می شود

افراد مشمول دریافت کاربری حقیقی ، اعضا هیات علمی دانشجویان در تمام مقاطع تحصیلی و مدیران و روسا و کارکنان می باشند.

کاربری های حقوقی یه اعضا هیات علمی و پرسنل متقاضی دریافت ایمیل به نام واحد یا مرکز تخصیص داده می شوند.

اعتبار ساعتی:

تعریف: میزان ساعتی است که هر کاربر می تواند جهت اتصال به اینترنت در طول یک دوره از آن استفاده نماید.

طریقه محاسبه: اعتبار ساعتی روزانه* تعداد ماههای ترم* تعداد روزهای ماه

توضیحات: اعتبار مذکور محدود به استفاده روزانه نمی باشد و هر کاربر می تواند در طول بازه زمانی تعریف شده بنا به نیاز خود از آن استفاده نماید به عنوان مثال کاربری که دارای شارژ ترمی ۱۰۵ ساعت می باشد در صورتی که روزهایی متوالی نتواند از شارژ خود استفاده کند این شارژ برای روزهایی دیگر در همان ترم ذخیره شده و می تواند در زمان های دیگر به هر میزان که نیاز داشت از آن استفاده نماید.

شایان ذکر است شارژ باقیمانده در هر ترم برای ترم بعدی ذخیره نخواهد شد.

ترافیک مجاز مصرف:

تعریف: میزان ترافیک مجاز مصرف مجموع download و upload است که هر کاربر در طول دوره می تواند استفاده نماید. این ترافیک شامل تمام اطلاعات تبادل شده در هنگام اتصال به اکانت VPN از اینترنت وحتی وب سایت دانشگاه می باشد.

 توضیحات: میزان ترافیک مجاز مصرف، برای هر کاربر از حاصل ضرب تعداد ماههای یک ترم در میزان ترافیک مجاز ماهیانه محاسبه می گردد که هر کاربر می تواند به صورت ماهیانه و یا یکجا از آن استفاده کند به عنوان مثال اگر کاربری در طول یکماه ترافیک معادل ۲GB در بازه زمانی ۱۴-۷ برایش در نظر گرفته شود و در مجموع ترمی هفت ماهه معادل ۱۴GB به آن دانشجو ترافیک اختصاص داده شد در صورتی که در یک ماه میزان ترافیک مصرفی کمتر از ۲GB می باشد در طول ماههای بعدی می تواند از باقیمانده آن استفاده نماید.

شایان ذکر است ترافیک مجاز مصرف باقیمانده در هر ترم برای ترم بعدی ذخیره نخواهد شد.

تذکر مهم: برای اینکه کاربری بتواند از اینترنت استفاده کند هم به اعتبار ساعتی و هم به اعتبار ترافیک مجاز مصرف نیاز دارد و در صورتی که یکی از دو مورد فوق تمام شود و یکی از آنها تمام نشده است کاربر دیگر قادر به استفاده از اینترنت نخواهد بود.

همچنین واگذاری مدیریت کاربران اینترنت هر مرکز به خودشان با استفاده از پنل مدیریت کاربران اینترنت (سمکا) فراهم شده است بدین ترتیب که هر مرکز با معرفی تحویل گیرنده سامانه سمکا اقدام به دریافت این پنل می کند و براساس فرمول های موجود که با در نظر گرفتن تعداد کاربران کارشناس به بالا محاسبه می نماید، میزان شارژ اختصاصی به مرکز محاسبه شده و جهت تخصیص به کاربران در پنل سمکا تعریف می شود و پس از آن تحویل گیرنده می تواند خود مدیریت کاربران و میزان ساعت اختصاصی به آنها را با نظر مسئول بالادستی خود به دست گیرد.