معرفی حوزه پست الکترونیک

  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۸:۰۶

معرفی سرویس :

در حالی که همه چیز در دنیای تکنولوژی با سرعت بسیار زیادی تغییر می‌کند، ایمیل و کاربرد آن تا حد زیادی ثابت باقی مانده است.پست الکترونيک امکان ارتباط گسترده اي را در اختيار استادان، دانشجويان، و کارکنان قرارداده است. مجموعه ای از سرورها جهت ارائه خدمات پست الکترونيک براي استادان، دانشجويان کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکتري و کارکنان دانشگاه در مرکز داده پیکربندی گردیده اند. سيستم پست الکترونيکي ارائه شده، مبتني بر وب است و داخل و خارج کشور می توانند از آن استفاده کنند.

مجموعه قوانین

سرویس پست الکترونیک دانشگاه در دو نوع حقیقی و حقوقی به کاربران ارائه می شود

افراد مشمول دریافت ایمیل حقیقی ، اعضا هیات علمی دانشجویان در تمام مقاطع تحصیلی و مدیران و روسا می باشند.

ایمیل های حقوقی یه اعضا هیات علمی و پرسنل متقاضی دریافت ایمیل به نام واحد یا مرکز تخصیص داده می شوند.

میزان فضای اختصاصی به هر کاربر براساس جدول زیر می باشد