فرآیند بازیابی کلمه عبور FTP / دیتابیس فضای میزبانی وب

  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۷:۵۸

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی برای تغییر کلمه عبور سامانه سمکا با تکمیل فرم ۱۳۲۷/م/د با عنوان تغییر پسور سرویس در اتوماسیون اداری درخواست تغییر کلمه عبور فضای میزبانی وب خود را اعلام نماید  امکان استفاده از این سرویس با تغییر کلمه عبور سامانه و تحویل به شخص معرفی شده برای آن مرکز فراهم می گردد.