درخواست ایجاد آدرس دامنه(URL) برای فضای میزبانی وب

  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۷:۵۶

 براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی برای درخواست ایجاد دامنه برروی IP سرور با تکمیل فرم ۱۱۶۷/م/د با عنوان فرم درخواست URL در اتوماسیون اداری درخواست درخواست خود را اعلام نماید  امکان استفاده از این سرویس براساس فلوچارت برای کاربران مرکز فراهم می گردد.