فرآیند تغییر پیکربندی فضای میزبانی وب

  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۷:۲۰

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی در صورت نیاز به هر گونه تغییر در هایت اختصاصی به خود فرم ۱۲۵۴/م/د با عنوان تغییر پیکربندی فضای میزبانی وب در اتوماسیون اداری درخواست خود را اعلام نماید  امکان استفاده از این سرویس پس از بررسی های لازم و در صورت تایید لزوم به ایجاد این امکان براساس فلوچارت فراهم می گردد.

*** لازم به ذکر است هرگونه تغییر در مشخصات عمومی اعم از بهره بردار، کاربرد ، آدرس اینترنتی (URL) یا تحویل گیرنده سرویس ، شخص یا شرکت پشتیبان و سرویس های داخلی اعم از تغییر سیستم عامل ، زبان برنامه نویسی ، وب سرور یا بانک اطلاعاتی ، درخواست تغییر سناریوی بک آپ گیری یا حذف و اضافه امکان استفاده از اینترنت( قابل مشاهده در تمام دنیا) یا اینترانت ملی ( قابل مشاهده در ایران ) یا باز و بسته شدن پورت های مورد نیاز شامل تغییر پیکربندی بوده و باید فرم ۱۲۵۴/م/د برایش تکمیل گردد.