فرآیند دریافت فضای اختصاصی وب

  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۷:۱۴

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی در صورت نیاز به راه اندازی وب هاستینگ جهت سرویس جدید با تکمیل فرم ۱۲۵۲/م/د با عنوان درخواست فضای میزبانی در اتوماسیون اداری درخواست خود را اعلام نماید  امکان استفاده از این سرویس پس از بررسی های لازم و در صورت تایید لزوم به ایجاد این امکان براساس فلوچارت فراهم می گردد.