فرم درخواست حذف آدرس دامنه(URL) برای ماشین مجازی

  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۶:۵۶

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی برای درخواست حذف دامنه از IP سرور با تکمیل فرم ۱۱۶۹/م/د با عنوان درخواست حذف URL در  اتوماسیون اداری  درخواست خود را اعلام نماید  امکان استفاده از این سرویس براساس فلوچارت برای کاربران مرکز فراهم می گردد.