درخواست ایجاد آدرس دامنه(URL) برای ماشین مجازی

  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۴:۲۳

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی برای درخواست ایجاد دامنه برروی IP سرور با تکمیل فرم ۱۱۶۷/م/د با عنوان درخواست ایجاد URL در اتوماسیون اداری درخواست درخواست خود را اعلام نماید  امکان استفاده از این سرویس براساس فلوچارت برای کاربران مرکز فراهم می گردد.