معرفی حوزه زیرساخت مجازی

  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۱:۲۲

معرفی سرویس :

مرکز داده دانشگاه با توجه به جایگاه خود در ارائه خدمات الکترونیک برخود لازم می داند تا پاسخ گوی نیازهای روز افزون نرم افزارها به استفاده از منابع سخت افزاری و انتظار کاربران به بهره برداری از خدمات با کیفیت و پرسرعت باشد و ملزم به طراحی و اجرای زیرساخت متناسب با شرایط روز است از این رو پروژه ارتقا زیرساخت فیزیکی مرکز داده دانشگاه از سال ۱۳۹۱ تعریف گردید و تاکنون در دو نوبت این زیرساخت طراحی و ارتقا داشته است.

مجموعه قوانین

در این مرکز امکان اختصاص ماشین های مجازی برای سرویس های الکترونیکی کلیه مراکز دانشگاه فراهم گردیده است. افراد مشمول دریافت این سرویس اعضا هیات علمی ، کارکنان مدیران و روسا جهت نصب و راه اندازی تنها سرویس های حقوقی می باشند و جهت راه اندازی سرویس های شخصی به دلیل سیاست های بالادستی امکان اختصاص ماشین مجازی حتی با پرداخت هزینه شخصی هم وجود ندارد 

جهت مشاهده فرآیندهای دریافت ماشین مجازی ، تغییر پیکربندی ماشین مجازی،  بازیابی کلمه عبور ماشین مجازی، درخواست URL و یا حذف URL و حذف ماشین مجازی به منوی فرم ها ، فرآیند ها ، آیین نامه ها مراجعه فرمایید