به روز رسانی برنامه رادیولوژی جهت ارسال نسخ تامین اجتماعی :

  • س, ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ - ۱۵:۰۷

به روز رسانی برنامه رادیولوژی جهت ارسال نسخ تامین اجتماعی :

 

ارسال نسخ تامین اجتماعی برنامه رادیولوژی و سونوگرافی با  ادرس وب سرویس جدید به شرح ذیل عمل نمایید:

 ۱-به پیوست دو برنامه  با نامهای radio.exe  و websevice.exe  ارسال میشود

۲-روی برنامه رادیولوژی و سونوگرافی کلیک سمت راست کرده و با find target یا find Location  مسیر نصب را یافته و برنامه radio.EXE را جایگزین نمایید.

سپس در همین مسیر نصب فایلی به نام DEBUG  وجود دارد که ان را باز نموده و برنامه webservice.exe را نیز در انجا کپی نمایید

۳- برنامه رادیولوژی و سونوگرافی راباز کرده و ازمنوی مدیریت "بازیابی ساختار جداول " را کلیک نمایید.

 نکته :در صورتی که بازیابی طولانی شود میتوانید از برنامه ازمایشگاه خارج شوید  ومجدد برنامه راباز نمایید.

RADIO