به روز رسانی برنامه آزمایشگاه جهت ارسال نسخ تامین اجتماعی

  • س, ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ - ۱۴:۵۶

به روز رسانی برنامه آزمایشگاه جهت ارسال نسخ تامین اجتماعی :

 

به منظور ارسال نسخ تامین اجتماعی برنامه ازمایشگاه با  ادرس وب سرویس جدید به شرح ذیل عمل نمایید:

 

۱-به پیوست دو برنامه  با نامهای Lab.exe  و websevice.exe  ارسال میشود

۲-روی برنامه ازمایشگاه کلیک سمت راست کرده و با find target یا find Location  مسیر نصب را یافته و برنامه LAB.EXE را جایگزین نمایید

.سپس در همین مسیر نصب فایلی به نام DEBUG  وجود دارد که ان را باز نموده و برنامه webservice.exe را نیز در انجا کپی نمایید

۳- برنامه ازمایشگاه راباز کرده و ازمنوی مدیریت "بازیابی ساختار جداول " را کلیک نمایید.

 

نکته :در صورتی که بازیابی طولانی شود میتوانید از برنامه ازمایشگاه خارج شوید  ومجدد برنامه راباز نمایید.

 

 

LAB970523