به روز رسانی نسخه جدید نرم افزار دندانپزشکی (ver#13970301 ):

  • ش, ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ - ۱۵:۴۳

به روز رسانی نسخه جدید نرم افزار دندانپزشکی (ver#13970301 ):

تذکر : پس از دریافت نامه از طریق اتوماسیون اداری طبق دستورالعمل پیوست

و دریافت کد ورود به برنامه از طریق سامانه PARALOCK نسبت به نصب نسخه جدید اقدام نمایید.

 

DENTAL970301