به روز رسانی برنامه صندوق (ver#13970301 )

  • ش, ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ - ۱۴:۵۴

نکات قابل توجه جهت نصب نسخه جدید نرم افزار صندوق ( ver#13970301 ) :

تذکر : پس از دریافت نامه از طریق اتوماسیون اداری طبق دستورالعمل پیوست

و دریافت کد ورود به برنامه از طریق سامانه PARALOCK نسبت به نصب نسخه جدید اقدام نمایید.

نرم افزار صندوق:

۱-بازیابی ساختار جداول از منوی مدیریت اعمال شود

۲-از قسمت مدیریت ،تغییر قیمت سرویس برای بیمه انتخاب شود و از تاریخ ۱/۳/۹۷ تا تاریخ فعلی نصب، تغییرات قیمت برای بیمه ها اعمال گردد

۳- از قسمت تنظیمات می توانید نام مرکز  خود را کنترل و ثبت نمایید چراکه  تنظیمات نام از فایل « Ci » برداشته شد و دیگری نیازی به آن نمی باشد.

۴-در ورژن جدید امکان ثبت فیش به صورت نقدی،کارتخوان و pcpos  فراهم شده است.

CASH970301

CASH HELP