معرفی واحد سخت افزار

  • ي, ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ - ۱۲:۳۲

 

تعريف واحد:

     این واحد متصدی انجام امور مربوط به نصب و راه اندازي، پشتیبانی و عیب یابی سخت افزاري رایانه ها و دستگاه هاي جانبی و در صورت لزوم جمع

     نمودن رایانه ها را به عهده دارد.

 

نام و نام خانوادگی : آقای مهندس مرتضی میرزائی 

 

سمت :مسئول واحد

تلفن تماس:  ۳۷۹۲۳۹۴۱-۰۳۱    

پست الکترونیک:mirzaei@mui.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی : آقای مهندس علیرضا مانیان 

سمت:کارشناس خبرهIT

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۹۳۷-۰۳۱

پست الکترونیک: A.manian@Yahoo.com

 

 

نام و نام خانوادگی :آقای مهندس علیرضا اسدی  

سمت : کارشناس سخت افزار

تلفن تماس:  ۳۷۹۲۳۹۴۶-۰۳۱

پست الکترونیک:

Alirezaasadi2006@yahoo.com

 

  

نام و نام خانوادگی : آقای روح الله سبزعلی

سمت : تکنسین شبکه

تلفن تماس:۳۷۹۲۳۹۴۶-۰۳۱

پست الکترونیک:sabzali57@yahoo.com

 

        

                       

 

نشانی:

اصفهان خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی ستاد ساختمان شماره سه طبقه دوم