گزارشات مورد نیاز برنامه آزمایشگاه

  • ش, ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ - ۱۱:۵۳

با سلام برای آن دسته از واحدهایی که گزارشات مربوط به فیش و مواد مخدر را ندارند و یا می خواهند اقدام به نصب واحد جدید بنمایند.سال گذشته این فایلها در اختیار کاربران از طریق سایت قرارگرفته بود.

**** تذکر : فایلهای فیش و گزارشات در شاخه Report در نسخه جدید سال ۹۶ همگی موجود است و به توضیحات همراه فایلها توجه گردد و در صورتیکه فایل ۹۶ را دریافت کرده اید نباید مشکلی برای چاپ فیشها داشته باشید.

Report