آموزش نرم افزار دندانپزشکی پاراکیلینیکی

  • د, ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ - ۰۹:۴۶
آموزش نرم افزار صندوق پاراکیلینیکی برای کاربران

جهت دریافت فایل آموزشی نرم افزار دندانپزشکی از مجموعه نرم افزارهای سیستم های پاراکیلینیکی به لینک زیر مراجعه نمایید. 

فایل پیوست: