آموزش نرم افزار آزمایشگاه پاراکلینیکی

  • د, ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ - ۰۹:۴۶
آموزش نرم افزار صندوق پاراکلینیکی برای کاربران

جهت دریافت فایل آموزشی نرم افزار آزمایشگاه پاراکلینیکی به لینک زیر مراجعه نمایید. 

فایل پیوست: