آموزش نرم افزار صندوق پاراکیلینیکی

  • د, ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ - ۰۹:۴۵
آموزش نرم افزار صندوق پاراکیلینیکی برای کاربران

جهت دریافت فایل آموزشی نرم افزار صندوق (پذیرش) سیستم های پاراکیلینیکی به لینک زیر مراجعه نمایید. 

فایل پیوست: