پیام خطا در خصوص نحوه نمایش ساعت و تاریخ

  • د, ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ - ۰۹:۴۴

در صورت بروز خطا در نمایش زمان و تاریخ در نرم افزارهای پاراکیلینیکی نکات زیر به دقت بررسی شود:به کنترل پنل رفته و در قسمت Region and Languages فرمت های زمان و تاریخ بررسی شود. در فرمت زمان Long time بایستی به صورت HH:mm باشد و تاریخ ها یعنی Long date و Short date  باید به صورت yyyy mm dd باشد.