عدم نمایش مناسب فونت ها یا متون در سیستم های پاراکیلینیکی

  • د, ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ - ۰۹:۴۱

در کلیه سیستم های پاراکیلینیکی بایستی فونت های قرار داده شده همین سایت در قسمت نرم افزارهای پاراکیلینیکی، بخش نصب نرم افزارها، در فونت های سیستم کپی شود.همچنین لازم است کلیه تنظیمات قسمت Region and Language به صورت  فارسی و در منطقه ایران باشد.