تغییر تغرفه ها ی خدمات تشخیصی درمانی برنامه های پاراکلینیکی صندوق ، رادیولوژی و آزمایشگاه در سال ۹۵

  • د, ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ - ۰۸:۱۷

بمنظور اعمال تغییر تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی در سال ۹۵ در برنامه های پاراکلینیکی صندوق ، آزمایشگاه و رادیولوژی از ابتداي سال ۱۳۹۵

شما می توانید به یکی از دو روش زیر عمل نمایید :

۱- با ذخیره( دانلود) نسخه جدید فایل اجرایی برنامه های صندوق؛آزمایشگاه و رادیولوژی وباز کردن فایل فشرده (zip) وکپی فایل جدید در مسیر نصب برنامه مربوطه به گونه ای که جایگزین فایل اجرایی قبلی شود.

پس از آن طبق فایلهای راهنمای  ، از منوی مدیریت روی گزینه اعمال ضریب کای ۹۵ کلیک و پس از مشاهده پیغام موفقیت اعمال(OK) از برنامه استفاده نمایید.

یا :

۲- در SQL Server  از فایل K95.txt ، پس از انتخاب بانک اطلاعاتی مثلا  CASh-Rvu  را انتخاب و از منوی TOOLS-sql Query Analyzer T ، تغذیه ( اعمال) Query اقدام نمایید.

لازم به ذکر است  جهت اطمینان از اجرای تمام اصلاحات اعمال شده تاکنون بهتراست تماما واحدها قبل از کار با برنامه ، بازیابی ساختار جداول را انجام دهند.

فایل پیوست: