گزارشهای مورد نیاز برای چاپ فیش برنامه آزمایشگاه

  • چ, ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ - ۱۱:۳۵
جهت امکان چاپ فیش می توانید از یکی از گزارشهای مورد دلخواه در شاخه فیش ۱ و یا فیش ۲ استفاه نمایید.

 

جهت امکان چاپ فیش می توانید از یکی از گزارشهای مورد دلخواه در شاخه فیش ۱ و یا فیش ۲ استفاه نمایید.

اطلاعات مورد نیاز در فایل راهنما(HELP) آمده است .

فایل پیوست: